CO2 ANLÆG

CO2 SOM KØLEMIDDEL

CO2 (R744) som kølemiddel er hverken giftigt eller brandfarligt , og har gjort det muligt, at flytte den nedre grænse for temperaturen i køleanlæg, uden energiforbruget stiger.

Kuldioxid (CO2) er i sig selv ikke ødelæggende for ozonlaget. Det er kemisk meget stabilt, og er kun skadeligt for helbredet i meget store doser. Samtidig er det et meget billigt kølemiddel , og der er således ikke behov for særlige foranstaltninger i forbindelse med genanvendelse og bortskaffelse af gasarten.

REFERENCER

Seawell, Hirtshals : Ny CO2 indfryser leveret og monteret