Certifikater

ISO 9001:2008

GYLDIGHEDSOMRÅDE

Salg og dimensionering af varmepumper og køleanlæg.

Opstilling
Montering
Idriftsætning
Årligt eftersyn
Reparation
Vedligeholdelse
Nedlukning

af varmepumper og køleanlæg udført iht. Arbejdstilsynets bekendgørelser nr. 100, bilag 7 af 31.01.2007.

KMO

GYLDIGHEDSOMRÅDE

Montage,rep., vedligehold af køle-, klima- og vp.anlæg. Krævet køle-anerkendelse/ ISO9001 certifikat. EU
kategori I

AKB

Kølemadsen A/S er selvfølgelig medlem af AKB, der er brancheforening for autoriserede køle- & Varmepumpe installatørfirmaer.
http://www.koeleteknik.dk